Kurser och föreläsningar

Mindfulness

 

- för mer harmoni

Kurser och föreläsningar

 

Mindfulness i skolan

Samhället idag är många gånger hyperaktivt samtidigt som uppmärksamhetsbristen är stor. Vi präglas av ett oerhört snabbt tempo och ett enormt och oupphörligt ökande informationsflöde som vi på ett eller annat sätt ska ta ställning till som individer. Det höga tempot påverkar också barnen vilket kan leda till bland annat höga prestationskrav, dålig självkänsla och stress.

 

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg även för barn att hantera en vardag med högt tempo och förebygga stressrelaterade problem samt ett effektivt förhållningssätt som kan användas för att minska stress, öka koncentrationen och skapa goda relationer i klassrummet.

 

Flera skolor i Sverige har infört mindfulness i undervisningen. Positiva effekter av att inkludera mindfulness i skolan är, bland annat:

• Ökad koncentrationsförmåga hos eleverna

• Arbetsro och lugn

• Bättre relationer/klassrumsklimat

• Främjar känslomässig balans

• Ökad trygghet bland eleverna

 

Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Listan kan göras lång. Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

Ca 800 nya forskningsartiklar per år publiceras som påvisar vilka positiva effekter som mindfulnessträning medför och hur hjärnan utvecklas vilket bland annat innebär att arbetsminnet ökar.

 

Mindfulnessträning ger resultat i en lednings- eller arbetsgrupp på flera områden, så som exempelvis:

- Minskad stress och bättre återhämtning

- Ökad koncentrationsförmåga och fokus

- Bättre kommunikation

- Närvaro, både i relation och uppgift

- Mail, mobil och tillgänglighet

 

Kurs i mindfulness

”Mindfulness innebär att vara uppmärksam på ett speciellt sätt:

-Medvetet

-i nuet

-utan att döma eller värdera.” (Jon Kabat-Zinn)

 

Att vara medvetet närvarande är något vi alla kan och är naturligt för oss människor. Men genom livet mattas förmågan till medveten närvaro av pga av plikter, krav, stress, informationsflöde etc. Genom övning kan vår medvetna närvaro tränas upp igen.

 

En förbättrad förmåga att vara medvetet närvarande medför många positiva effekter för vår hälsa och välmående. Mindfulness som förhållningssätt kan medföra:

• Minskad stress och oro

• Bättre sömn

• Ökad förmåga att fokusera på det väsentliga

• Förbättrad koncentration

• Förbättrat tålamod

• Öka förmågan att möta svårigheter

 

Flera olika kurser erbjuds i mindfulness – alla med syftet att du ska få må bättre!

- Nyfiken på mindfulness

- Mindfulness grund

- Mindfulness vid stress

- Mindfulness och medkänsla med dig själv och andra

- Här & Nu

 

Att gå kurs i mindfulness innebär att vi träffas fysiskt, eller på nätet, 3 – 10 gånger beroende på vald kurs. Vid kurstillfällena ges intressanta fakta om mindfulness och vad som händer i när vi övar, hur vi kan tillämpa mindfulness som förhållningsätt tillsammans med mindfulnessövningar. Parallellt med kurs i mindfulness följer deltagarna även en e-kurs för övning av mindfulness hemma mellan kurstillfällena.

 

Prova-på-mindfulness

Ett engångstillfälle för stilla nyfikenheten om vad mindfulness är och vad det skulle kunna innebära att börja öva mindfulness. Fakta blandas med mindfulnessövningar och tillfälle ges att ställa frågor.

 

Prova-på-mindfulness har en hög feel-good faktor och är en lämplig aktivitet för arbetsgänget, kompisgänget, föreningen eller varför inte för familj och släkt.

 

Individuell coaching

Helt behovsanpassat ges individuell coaching i hur mindfulness kan användas som förhållningssätt. Syftet kan exempelvis vara att minska stress, öka koncentrationsförmågan, bli bättre på att lyssna och vara närvarande, bli bättre på att ta hand om sig själv och ge sig själv medkänsla. Eller så behöver det inte ens finnas något specifikt syfte, utan du känner helt enkelt att individuell coaching är det mest lämpliga sättet för dig att börja öva mindfulness.

 

Coachingen sker som fysiska möten eller på nätet, 3-6 gånger beroende av behov och önskemål. Parallellt med coachingen följer du även en e-kurs för övning av mindfuness hemma mellan kurstillfällena.

 

Flera e-kurser finns att välja mellan, och utifrån dina behov kommer du följa det som är mest lämpligt för just dig:

- Nyfiken på mindfulness

- Mindfulness grund

- Mindfulness vid stress

- Mindfulness och medkänsla med dig själv och andra

- Här & Nu

 

Föreläsning

Inspirationsföreläsning om mindfulness och effekter av mindfulnessträning. Fakta blandas med mindfulnessövningar för att deltagarna själva ska ges möjlighet att erfara vad träningen går ut på.

 

Föreläsningen skräddarsys och anpassas efter gruppens behov och önskemål, både avseende innehåll och längd på föreläsningen.

 

Mindfulness för hundägare

Har du hund och vill lära dig mer om mindfulness? Möjlighet finns att göra det tillsammans med din hund.

Se: www.helahundenfriskvard.se