Kurser och föreläsningar

Mindfulness


- för mer harmoni

Kurser och föreläsningar


Mindfulness i skolan

Mindfulness i skolan vänder sig till dig som arbetar med elever på skola. Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness.


Med mindfulness får du ett verktyg som hjälper dig själv, dina kollegor och eleverna att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan. Mindfulnessträning medför även ökad koncentration och lugnare skolmiljö samt att välmående och sömnkvaliteten förbättras.

Mindfulness är också en mycket effektiv metod för att skapa en gemensam värdegrund vilket leder till mindre konflikter och ökad förståelse för olikheter som i sin tur kan leda till minskad mobbning och förstörelse.


Genom att etablera mindfulnessträning i skolan, visar forskningen på:

 • Minskad stress hos barn och personal
 • Bättre relationer/klassrumsklimat
 • Arbetsro och lugn
 • Förbättrad lär- och arbetsmiljö
 • Ökad kreativitet
 • Ökat fokus och koncentrationsförmåga
 • Främjar känslomässig balans
 • Ökad självkänsla– bidrar till minskad mobbning
 • Förebygger psykisk ohälsa hos elever


Mindfulness i skolan börjar med en dialog om hur behovet ser ut på din skola och därefter anpassar vi upplägget för just er. Det handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som i sin tur blir hållbara och beständiga över tid, inte bara för stunden, utan en förändrad kultur.


Kontakta oss för mer information om hur ett upplägg kan se ut på just din arbetsplats.


Mindfulness på arbetsplatsen

Vi erbjuder företag Mindfulness på arbetsplatsen för att reducera stress och öka välmående på individ- och gruppnivå. Kursen ligger i linje med AFS 2015:4 och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.


Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Genom att etablera mindfulnessträning på arbetsplatsen så visar forskningen positiva effekter på:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad kreativitet 
 • Ökad motivation
 • Förbättrade relationer
 • Bättre beslutsfattande
 • Ökad förmåga att hantera förändringar

Tillsammans skapar vi förutsättningar så att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.


Mindfulness på arbetsplatsen börjar med en dialog om hur behovet ser ut på din arbetsplats och därefter anpassar vi upplägget på kursen. Kursen handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som i sin tur blir hållbara över tid, inte bara för stunden, utan en förändrad kultur.


Kontakta oss för mer information om hur ett upplägg kan se ut på just din arbetsplats. 


Kurs i mindfulness

Vi erbjuder även kurs i mindfulness för grupper via Företagshälsovård, Grön rehab eller andra instanser som verkar för att motverka stressrelaterad sjukdom eller för återgång till arbete efter sjukskrivning.


Inför Kurs i mindfulness har vi en dialog om behovet och kommer därefter överrens om lämpligt upplägg. Syftet med kurs i Mindfulness är att deltagarna ska få verktyg för att minska stress och oro samt förbättra välmåendet.


Kontakta oss för mer information.


Inspirationsföreläsning

Vill du veta mer om mindfulness och vad det skulle innebära för din arbetsplats? Inspirationsföreläsning ger en introduktion till mindfulness och dess positiva effekter av regelbunden träning. Deltagarna får även prova på enklare mindfulnessövningar. Föreläsningen skräddarsys och anpassas efter gruppens behov och önskemål.


Mindfulness för hundägare

Har du hund och vill lära dig mer om mindfulness? Möjlighet finns att göra det tillsammans med din hund. 

Se: www.helahundenfriskvard.se