Hem

Mindfulness


- för mer harmoni

Den enda stund som finns är nu.

Inte sen, inte då, utan här och nu!


Att må bra, känna glädje och harmoni samt uppleva förmåga att hantera stress och livets med- och motgångar är väl de flestas önskan.


Mindfulness kan översättas med medveten närvaro och genom att leva mer i nuet har vi lättare att upptäcka små ting av underverk runt ikring, och inom oss, som ger känslor av glädje och lycka!

 

Mindfulness handlar om att vara med det som är precis som det är. Att andas och att vara, det är så enkelt. Att förstå det enkla är emellertid inte alltid lätt. Med mindfulness övas förmågorna medvetenhet, uppmärksamhet och medkänsla.

 

Livet är inte lätt alla gånger, vi alla lever med svårigheter på något sätt i stort eller smått, vi alla stressar i olika hög grad och olika mycket vid olika tillfällen – det är en del av livet.

 

Att känna glädje och lycka och att njuta av livet kan ibland vara svårt. Mindfulness hjälper oss att öva upp vår förmåga att hantera livet, det ger oss ett ökat lugn, bättre koncentration och medvetenhet samt förbättrar välmåendet på flera olika sätt.


Listan med positiva hälsoeffekter kan göras lång, men kan sammanfattas med att mindfulness höjer livskvalitén. Dock är det bästa sättet att få veta vad mindfulness är – är att prova själv! Och vi törs lova att du inte kommer att bli besviken!


Åtskilliga mängder med

acceptans, tålamod och vänlighet

Ger dig tro på tillit

Mod att släppa taget

Nyfikenhet att vandra utan mål

Ett öppet sinne

Med känsla för ditt inre

Kraft att inte döma det du möter

Utrymme för glädje och kärlek

Tacksamhet för varje ögonblick

(Veronica Hedlund, 2013